0027 Escudo nobiliario de apellidos

Escudo nobiliario de apellidos
DESCRIPCIÓN: TIPO DE GRANITO: DATOS TÉCNICOS:
Escudo nobiliario con ornamentación Silvestre Rubio Granito abujardado / Apomazado