0012 Escudo enmarcado artesanal granito

Escudo enmarcado
DESCRIPCIÓN: TIPO DE GRANITO: DATOS TÉCNICOS:
Escudo municipal Silvestre Rubio Granito abujardado