0006 Escudo con pedestal

Escudo con pedestal
DESCRIPCIÓN: TIPO DE GRANITO: DATOS TÉCNICOS:
Escudo deportivo sobre pedestal Amarillo estrella / Gris Granito abujardado / Apomazado