0089 Escudo clásico apellidos

Escudo clásico apellidos
DESCRIPCIÓN: TIPO DE GRANITO: DATOS TÉCNICOS:
Escudo nobiliario Gris Granito abujardado / Apomazado