0180 Exposición de balaustrada en granito

Balaustrada en granito chorreado
DESCRIPCIÓN: TIPO DE GRANITO: DATOS TÉCNICOS:
Balaustrada Gris Granito chorreado